Energia elektryczna w UE - NAJNOWSZE ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII

Przejdź do treści

Menu główne:

ARTYKUŁY
    

Energia elektryczna w państwach Unii Europejskiej jest towarem o określonych parametrach ilościowych i jakościowych, co przekłada się na konieczność pomiaru i rejestracji poszczególnych parametrów oraz śledzenia i sygnalizacji przekroczeń. Większość parametrów jest sprecyzowana w odpowiednich normach światowych i europejskich. Kontrola parametrów jakościowych pozwala na optymalizację zarówno zużycia energii jak i struktury technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń odbiorczych, co w konsekwencji poprawia wskaźniki ekonomiczne. Realizacja powyższych działań jest możliwa po zastosowaniu właściwego sprzętu pomiarowego i oprogramowania.

Norma PN-EN 50160? to norma europejska o statusie polskiej normy określa parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. Zawiera ona definicje związane z zagadnieniem jakości energii elektrycznej oraz określa dopuszczalne wartości statystycznych wskaźników jakości zasilania dla niskiego i średniego napięcia w normalnych warunkach pracy, takie jak:

- Częstotliwość sieciowa;
- Odchylenia napięcia zasilania;
- Uciążliwość migotania światła;
- Asymetria napięcia;
- Harmoniczne napięcia;
- Zdarzenia napięciowe: zapady, wzrosty, przerwy;
- Sygnały sterujące;
- Interharmoniczne napięcia (informacyjnie).

Innym ważnym dokumentem dla JEE jest Dyrektywa 2012/27/UE obowiązuje przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników i o rocznych przychodach przekraczających 50 milionów euro oraz przedsiębiorstwa, których całkowita roczna kwota bilansowa wynosi 43 miliony euro. Jednocześnie Dyrektywa wskazuje na konieczność wspierania przez kraje członkowskie audytów energetycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dokument określa również mechanizmy finansowania i subwencjonowania działań w zakresie audytu, szkolenia i poprawy efektywności energetycznej. Celem Dyrektywy jest, aby każdy kraj członkowski przyjął plan strategiczny Energia 2020 Unii Europejskiej.

Szeroki asortyment urządzeń oferowanych przez nas pozwala spełnienie stawaianych wymogów i badanie wszystkich ważnych zjawisk elektrycznych wystepujących w sieciach jednofazowych i trójfazowych. Przyrządy mierzą i rejestrują: prąd, napięcie, moce, współczynnik mocy, energie, współczynnik zniekształceń harmonicznych, harmoniczne, współczynnik tętnień, zaniki napięcia, i kilkadziesiąt innych wielkości.

Oferowane przez nas rejestratory i Analizatory CESINEL, TEAMWARE i ELCONTROL posiadają w oprogramowanie dające bogate możliwości analizy zmierzonych parametrów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań energetyki zawodowej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego