Jakość energii i CESINEL - NAJNOWSZE ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII

Przejdź do treści

Menu główne:

ARTYKUŁY
    

Jakość energii elektrycznej zmierzona przez analizator jakości energii stanowi wyznacznik stopnia niezawodności systemu podczas pracy z obciążeniami. Zakłócenia zasilania mogą wpływać na napięcie, prąd lub częstotliwość. Przyczyną pojawienia się zakłóceń zasilania mogą być: instalacje użytkowników indywidualnych, ich odbiorniki lub sieć energetyczna

Zakłócenia zasilania definiuje się poprzez określenie ich wielkości oraz czasu trwania. Występują różne rodzaje zakłóceń:  począwszy od przejściowych stanów nieustalonych, trwających mikrosekundy, aż do przerw w dostawie energii elektrycznej, które mogą  trwać wiele godzin. Jeżeli w wyniku zakłócenia parametry zasilania przekroczą limity parametrów roboczych urządzeń, może dojść do przerwania ich pracy, a nawet do ich uszkodzenia.  

Wywołane przez zakłócenia zasilania przerwa w procesie produkcji powoduje utratę zysków, które trafiłyby do firmy, jeśli w tym czasie byłyby wytwarzane produkty. Przerwy w dostawach energii mogą również spowodować uszkodzenia produktów będących w trakcie procesu wytwarzania.  

Najlepsze rozwiązanie - analizatory CESINEL!

Hiszpańska firma CESINEL oferuje szeroki wybór urządzeń badających jakość energii, przeznaczonych do diagnozowania, systematycznej konserwacji zapobiegawczej oraz do długookresowych rejestracji i analiz parametrów. Oferujemy urządzenia typu:

+ Analizator jakości energii, czyli przyrząd używany do tych celów zarówno w przemyśle, jak i w sieciach energetycznych.  

+ Urządzenia do diagnostyki jakości energii, to jest mierniki cęgowe do pomiarów energii oraz diagnozowania jakości parametrów energii. Jednofazowe oraz trójfazowe mierniki jakości energii do systematycznej konserwacji zapobiegawczej, testowania zgodności jakości usług i badania obciążeń.  

+ Rejestratory jakości energii - Rejestratory parametrów zasilania do określania jakości energii, prowadzenia badań obciążeń oraz rejestrowania trudnych do zlokalizowania zdarzeń napięciowych w przedziałach czasu zdefiniowanych przez użytkownika.  

+ Rejestratory parametrów jakości energii - Rozbudowane rejestratory jakości energii do rejestrowania informacji dotyczących zakłóceń energii, analizy trendów i pomiarów „jakości usługi” według Klasy A, przeprowadzanych w przedziałach czasu zdefiniowanych przez użytkownika.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego