Klasy B,S,A - NAJNOWSZE ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII

Przejdź do treści

Menu główne:

ARTYKUŁY
    


Klasa B (ang. basic)
Przyrzady tej klasy stosuje się miedzy innymi do wykrywania przyczyn awarii i innych zastosowań nie wymagających wysokiej dokładności pomiaru. Klasa B obejmuje przyrządy, ktorymi pomiary mogą dostarczyć przydatnych danych w przypadku, gdy zwiększona niepewność pomiarowa nie jest bardzo istotna. Metody klasy B nie są zalecane dla nowych analizatorów jakości energii elektrycznej.


Klasa S (ang. surveys)
Przyrządy tej klasy przeznaczone są głównie do pomiarów statystycznych, często dla ograniczonego zbioru wskaźników jakości zasilania. W przypadku klasy S stosowane są takie same czasy pomiarów jak w klasie A, aczkolwiek wymagania w zakresie przetwarzania danych są mniejsze.


Klasa A (ang. advanced)
Przyrządy tej klasy stosowane są w przypadku konieczności przeprowadzenia dokładnych pomiarów, np. na potrzeby kontraktu, weryfikacji zgodności z postanowieniami norm i przepisów, rozstrzygnięcia sporów itp. Dowolne pomiary, przeprowadzone za pomocą dwóch różnych przyrządów spełniających wymagania klasy A i mierzących te same sygnały, powinny dać zbieżne wyniki mieszczące się w określonym przedziale niepewności.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego